א-לה כפר - גיליון 330

| 22 חדשות משרד הבינוי והשיכון הציג בסוף חודש יולי תוכנית אב חדשה לגליל המערבי. התוכנית הוצגה בוועידה שהתקיימה באולם מליאת המועצה של עיריית מעלות תרשיחא, והיא מתייחסת לערים, יישובים כפריים וחקלאיים וכן למרחב הימי. התוכנית משלבת תעסוקה, כלכלה, תשתיות, תחבורה, סביבה ותיירות, מתוך כוונה למשוך השקעות אזוריות שיתמכו בפיתוח למגורים. בין השאר התוכנית כוללת מרכז ספורט, מחקר וחינוך ימי, רשת של שבילי אופניים יישובים ונחלים 30– ופארקים שיחברו בין כ שבשטחם, מתקני ספורט משותפים ומתקן אזורי לטיפול בפסולת, גוף לתחבורה ציבורית מטרופולינית, מרחבי עבודה אזוריים, מרכזי כנסים ומתחמי תעסוקה ואפליקציית תיירות אזורית. נקודות מרכזיות בתוכנית • פיתוח מיזם תיירותי מבוסס על שיתופי פעולה אזוריים. • תמריצים ומענקים ממשלתיים לתחום המד־טק ותוכניות להכשרת עובדים מהאזור. • עידוד ותמיכה בחקלאות מסורתית לצד פיתוח שיתופי פעולה טכנולוגיים. • ייצור אנרגיות מתחדשות. • מערך תחבורה אזורי יעיל שיחבר יישובים, אזורי מגורים, אזורי צעסוקה ותיירות. • הקמת מתקן אזורי לטיפול בפסולת. • המשך טיפול למניעת סיכוני שיטפונות (במיוחד בנהריה וסביבתה). • פרויקטים של התחדשות עירונית מבוססת נחלים, פארקים ושבילים. • שידרוג מעגנות, פיתוח תיירות ים והקמת מרכז לחינוך וספורט ימי לתלמידי האזור. ממשרד הבינוי והשיכון נמסר כי העבודה על התכנית ארכה כשנה וחצי, כשבראש הוועדה עמדה האדריכלית הראשית של המשרד, ורד סולומון ממן בשיתוף יו"ר לשכת תכנון צפון אורי אילן. לתהליך היו שותפים אשכול גליל מערבי וראשי הרשויות המקומיות בגליל המערבי. סולומון ממן: " תכנית אזורית מהווה הזדמנות לקדם נושאים ותחומים שלא יכולים לקבל פיתרון ברמה המקומית ולא ברמה המחוזית. היא חוצה את גבולות היישובים והערים, ולכן יכולה לגשר ולפתור את הממשקים. מדובר בתפיסה חדשה שרואה את טובת האזור במטרה לחזק ולהגדיל את הנכסים הקיימים המיוחדים מחד ולהציע פתרונות לצרכים לאתגרים ולשאיפות המקומיות. בגליל מערבי בולטת במיוחד עבודת צוות התכנון עם בעלי העניין הרבים ובמיוחד עם כל ראשי הרשויות". במשרד הבינוי והשיכון מעריכים כי תוך חמש שנים ניתן יהיה לראות כבר ניצני עבודה בשטח. התוכנית מקיפה את כל השטח מגבל הצפון עד קצת דרומה לכביש בדרום, גבולה המזרחי הוא באזור סאסא, 85 ובמערב היא משתרעת כאמור כמה קילומטים לתוך הים. תכנית האב לגליל המערבי: תיירות, חקלאות, טכנולוגיה וים האדריכלית ורד סולומון ממן במהלך הועידה. "הזדמנות לקדם נושאים שלא יכולים לקבל פיתרון ברמה המקומית" הקרן לעזרה הדדית: פחות חברים בגלל הקורונה הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים פרסמה את הדוח החצי שנתי שלה, ממנו עולה ניתנה 2021 כי במחצית הראשונה של שנת שקלים. במקביל, 10,000 הלוואה יחידה בסך אלף 20 נפרעה הלוואה שניתנה בעבר בסך שקלים. , ושייכת 2001 הקרן הוקמה בשלהי שנת לעמותת "חוויה" המופעלת על ידי המועצה המקומית. מטרות הקרן הן לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון, טיפול רפואי שעלותו אינה מכוסה על ידי גורמים אחרים ומצוקה כלכלית זמנית. ההכנסות 25 נובעות מתשלום דמי חבר חודשיים בסך למשפחה, באמצעות הוראת קבע לבנק. ₪ על סך של 30.6.21- יתרת הקרן עמדה ב 920,000- שקלים, מהם כ 1,275,000- כ בחשבון השקעות עם רמת סיכון נמוכה והיתרה בחשבון עובר ושב. מספר המשפחות החברות בקרן הגיע משפחות 41 , ירידה של 354- בתאריך זה ל . בקרן מסבירים את הירידה 2019 מסוף בכך שמבצעי הגיוס השנתיים, המתקיימים בשל 2020 תמיד בקיץ, לא התקיימו במהלך הקורונה. השנה, כך מקווים, יוכלו לקיים פעילות גיוס. 74 נתונים נוספים: מאז הקמת הקרן קיבלו 2,063,732 משפחות הלוואות בסכום כולל של שקלים 1,470,217 שקלים. מסכום זה נפרעו ) ונותרה יתרה שלא נפרעה בסך 71.2%- (כ משפחות. בהנהלת 22 שקלים, של 593,525 הקרן חברים יעל בר לב מנכ"לית עמותת גלילה, ענת גנץ מנהלת מחלקת הרווחה ונציגת המועצה, רו"ח אלכס שחם, אורי אמיתי ואריה ברן המשמש כיו"ר. כל חברי ההנהלה עושים עבודתם בהתנדבות. לקרן אין הוצאות כלשהן למעט הוצאות בנק, והיא נהנית מסיוע מקצועי של עובדי המועצה הרלבנטיים. חברי ההנהלה קוראים לכל משפחות הכפר להצטרף לקרן. "גם אם לא תזדקקו לכסף, ונקווה שכך אכן יהיה, תדעו שאתם מסייעים למשפחות שנקלעו למצוקה זמנית", אומר היו"ר ברן. ניתן להצטרף לקרן על ידי החתמת הבנק לחודש. את טופס ₪ 25 על הוראת קבע בסך הוראת הקבע ניתן לקבל מרותי בגזברות המועצה. ניתן גם להתקשר טלפונית לאורי ולאריה ברן 054-4619054 אמיתי .054-6568555 משרד הבינוי והשיכון חשף תוכנית אב לפיתוח האזור, הכוללת מרכיבים רבים ושיתוף פעולה בין יישובים ומגזרים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=