א-לה גוש - גיליון 710

אשכולות היישובים בכוח אדם מקצועי ובאמצעים נוספים. כיתות הכוננות צריכות ויכולות להיות עתודה להתערבות, אלא שרק חלק קטן מהמתנדבים יכול להימצא בכל עת ביישוב. חלק מהיישובים תקצבו בעבר שמירה ע'י שומרים לחודש למשפחה (בהתאמה ₪ 50-100 שכירים בעלות של שעות ביממה. 6-8- לגודל היישוב ולתנאים הספציפיים), ל . ברוב יישובי משגב אין אפשרות 3 עולה פי 24/7 שמירה להעמיד שומר שכיר, וגם לא מתנדב חמוש בשער היישוב . כיתת הכוננות שנותרה ביישובים לאחר שחרור "בני 24/7 המקום" לא מיועדת לשמירה. רצ'ב הנחיות להתאמת אבטחת היישובים שהוציא אגף הביטחון של המועצה בעקבות שחרור "בני המקום". המלצות לשימור כיתות כוננות והגנה על הישובים לאור שחרור "בני המקום" ככלל, מצב המלחמה במס' חזיתות נמשך כולל בגזרה הצפונית וביתר שאת. אנשי 220 בימים האחרונים התבשרנו כי כוחות התגבור שגויסו לטובת משגב בהם מגוייסי "בני המקום" ( מילואים), משתחררים בהחלטת פיקוד העורף. המועצה עוסקת בנסיון מרוכז ואינטנסיבי לשנות/ לצמצם את "רוע הגזירה" ופנייתם הנוספת של היישובים/ יו"רי הצח"י בעניין זה לפקע"ר רצויה ועשויה לסייע. תרומת "בני המקום" לייצוב כיתות הכוננות בישובים היתה משמעותית והיוותה מכפיל כוח גם בכמות הנשקים וגם ביכולת לספק הגנה לישובים ע"י חיילים מגוייסים ולא רק על ידי מתנדבים. ללא מהלך זה אין למעשה אפשרות לאייש שמירה רצופה ביישובים וכל יישוב יחזור לרמת השמירה שהיתה קיימת לפני פרוץ המלחמה בתוספת מתנדבים בלבד. בהסתמך על הפעילות החשובה שבוצעה וממשיכה להתבצע בחודשיים האחרונים, ובהתבסס על הישארות נשקי מג"ב במועצה בידי מתנדבי כיתות הכוננות, להלן ריכוז המלצות לישובים ופעולות המועצה בנושא לתקופה הקרובה: . פניית המועצה לשר לבטחון לאומי להגדלת כמות הנשקים במשגב בפעימה נוספת כולל ציוד מלא כפי שהובטח. 2 . פעילות המועצה למול מג"ב בדרישה להסדרת והשמשת חדרי הנשק בישובים. . קידום נושא איוש ותקנון רב"שים בישובים/אשכולות ישובים. . מפקדי כיתות כוננות מתבקשים לבצע התאמה בתכניות להגנת הישוב בהתאם לסד"כ העדכני ולהע־ ביר לאישור המחב"ל (מרזוק). . כיתת הכוננות היא כח עתודה ותגובה מיידית חיוני וחשוב להמשיך בתרגולה ובהכשרתה. . חשוב להמשיך ולחזק את פעילות האשכולות הבטחוניים ולתרגל שת"פ כיתות הכוננות עם מג"ב ומ"י. . רכזי הבטחון/ נאמני הביטחון/ מפקדי כיתות הכוננות מתבקשים לבצע העמקה ודיוק בנושא צוותי הכוננות החמושים הזמינים בישוב בכל זמן נתון בהסתמך על מורשי נשיאת נשק ממג"ב וחמושים נוספים (בעלי אקדחים, חברי "מתמי"ד ביישוב, אנשי מערכות הבטחון שגרים ביישוב, שומרים במוסדות חינוך וכו'). . ככל שניתן רצוי שמתנדבים / שומר בשכר יבצעו בידוק לנכנסים ליישוב. יש לוודא שכל מי שמבצע בידוק יהיה בקשר עם כח הכוננות החמוש. . יש להמשיך ולחזק את הקשר של כיתות הכוננות והישובים למול תחנות המשטרה וקציניה,כולל ) ומוקד המועצה על כל חשד ואירוע חריג. 00 דיווח למשטרה ( 0 . רכיבי בטחון- מעבר לציוד הרב שחילקנו לישובים בחודשיים האחרונים, אנו מבצעים שדרוג והוספת מכשירי קשר לכל הישובים. . כלל הגורמים שמלווים ומובילים את נושא כיתות הכוננות ימשיכו לעשות כך – מפקד החבל של מג"ב וצוותו,האלוף איייל בן ראובן, אגף הביטחון,תחנות המשטרה –ממשיכים בכל הכוח ללוות ולסייע בהדרכות,מטווחים,ייעוץ וציוד. 2 . אגף ביטחון יעדכן בכל התפתחות. בתקווה לימים שקטים, בברכה, עידן פיגנבאום מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושע"ח 2023 בדצמבר 28 חושבים ירוק למען איכות הסביבה 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=