א-לה גוש - גיליון 711

,חובה לגן 'י ,'ז ,ג ,א ולכיתות הקליטה השכבות ביתר .בלבד פנוי מקום בסיס על התאריכים בין ס"לביה ההרשמה 01/03/24 - 01/01/24 ביה"ס העל אזורי תפן קולט תלמידים לשנת הלימודים 7 שלוחה 04-9872551 בטלפון ס"ביה במזכירות הפתוחים לימים רישום הרלוונטי הפתוח ליום בהגעה מותנית ההרשמה 04-9872551 בטלפון קליטה רכזת - דרור לליסיה לפנות ניתן ופרטים למידע lisia@tefenschool.org.il במייל או בואו לימים הפתוחים, לשאול ולהתעניין - נשמח להיפגש ! הצעירה לחטיבה פתוח בוקר 10:00 בשעה 16.2 שישי ביום יתקיים לעולים פתוח בוקר 22.2 חמישי ביום יתקיים 'ז ל 09:30 בשעה למגמות וחשיפה לתיכון פתוח ערב 15.2 חמישי ביום יתקיים 'לי לעולים 18:00 בשעה תשפ"ה מסייעת לתושבים במצבים משבריים,עמיתים, עמותת משגב לפרט ולמשפחה (ע"ר), בהתאם למשאבים העומדים לרשותה, ולאחר מיצוי מקורות מימון אישיים, ממלכתיים וציבוריים. הקרן ממומנת בעיקר מתרומות של תושבי משגב ועל כן פונה לתושבים להכיר בה ככלי מרכזי מוזמנים לסייע בתרומה לעמותה.לקיום מערך של סיוע הדדי בתוך הקהילה. עמותת משגב לפרט ולמשפחה (ע״ר) amitim.misgav@gmail.com | 04-9902334 | 04-9902332 לפרטים נוספים מעניקים במשגב מכל הלב 2024 בינואר 25 חושבים ירוק למען איכות הסביבה 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=