א-לה גוש - גיליון 711

מור כרמיעניינים משפטים / 054-5821777 , הכותבת היא תושבת עצמון, עורכת דין ומגשרת לענייני משפחה מסמך הנחיות רפואיות מקדימות לפני מספר ימים היה לי העונג להתארח במפגש בוקר של בני דור המייסדים במצפה אבי"ב. דיברנו על הקשיים המשפחתיים והמשפטיים שהמלחמה הביאה לעולמנו, דיברנו על צוואות מסמך ייפוי כוח מתמשך ועל צו מינוי אפוטרופוס (גם לקטין וגם לבגיר) - אבל מכל הנושאים האלו אני רוצה להביא לקדמת השיח את המידע על מסמך הנחיות רפואיות מקדימות. פעמים רבות מגיעים אליי לקוחות ששואלים מה צריך לעשות ועל איזה מסמך צריך לחתום כדי לא להאריך את חייהם בעתיד באופן מלאכותי. התשובה, בקצרה, היא עריכה של מסמך משרד הבריאות, אשר נחתם בפני רופא משפחה מטפל ונקרא "מסמך הנחיות רפואיות מקדימות". מסמך זה הוא בעל חשיבות עליונה ומהווה חלק חשוב ומשלים להליך ייפוי כוח מתמשך (אולם לא חייב). מסמך הייפוי כוח מתמשך הינו מסמך בעל אופי משפטי, והוא נערך ונחתם בפני עו"ד מוסמך משרד המשפטים בלבד. ייפוי כוח מתמשך הינו בעל מטרה ברורה: בחירה בהסכמה באדם אשר יהיה מוסמך לטפל באדם הממנה (זה שהמסמך נערך עבורו), שיוכל לקבל עבורו החלטות כשהוא לא יהיה כשיר ברמה הקוגניטיבית. ייפוי כוח מתמשך מאפשר "משחק" של מגוון אפשרויות לבחירת תחומים 3 הממונה אשר יטפל באדם. המסמך חולש על עיקריים בחיי האדם, כאשר המרכזי בהם, שמקבל את מירב הפוקוס הוא תחום הבריאות. אנשים רבים מבקשים למנות מראש את הבן או הבת שלהם, כמיופה כוחם לקבל עבורם החלטות רפואיות שוטפות לצד מצבי חירום, במקרה בו הם עצמם לא יהיו כשירים לכך. בתוך ייפוי הכוח המתמשך, הם יכולים גם לקבוע את מיופה הכוח וגם לפרט את רצונם בכתב, באשר לאופן הטיפול שהם רוצים ולהביע רצונות אישיים והנחיות למיופה הכוח. המטרה היא להעניק את מירב המידע למיופה הכוח באשר לרצונותיו האישיים של חותם המסמך. כאמור, ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי אשר מופקד במערכת האפוטרופוס הכללי. המסמך ניתן למימוש לאחר הוכחת היעדר כשירות קוגניטיבית של הממנה. מסמך הנחיות רפואיות מקדימות הוא צופה פני העתיד , צלול 17 הרפואי. המסמך מיועד לכל אדם מעל גיל וכשיר, אשר מעוניין לקבוע מראש אילו טיפולים רפואיים הוא ירצה ויסכים שיטפלו בו, במקרה שבו הוא אינו בר שיפוט עצמי. המסמך הינו בעל היבטים רפואיים בלבד, ונערך בפני רופא משפחה ומופקד במערכת משרד הבריאות. מעבר לפרטיו האישיים של נותן ההנחיות הרפואיות, המסמך מפרט סוגים שונים, רבים ומגוונים של הליכים רפואיים, טיפולים וניתוחים שיש להחליט ולסמן האם ברצונכם להימנע מנקיטתם או לאו. הרופא המטפל יסביר על כל טיפול וההיתכנות שלו, באם הוא טיפול מרפא, הליך רפואי להארכת חיים או טיפול למניעת כאב וסבל. כך יכול כל אדם לקבל החלטה עבור עצמו ולפי רצונו. את הטופס יש להחתים בפני שני עדים שונים, אשר אינם בעלי קרבה משפחתית לאדם שממלא את הטופס. חייבת להיות חתימה של הרופא המטפל, בה הוא מתחייב כי מסר לנותן ההנחיות את מלוא הפרטים הרפואיים. המסמך יישלח בדואר רשום (בדרך הישנה של העברת מידע) למשרד הבריאות בירושלים. לאחר מספר חודשים יישלח לנותן ההנחיות בדואר חוזר אישור על הפקדת שנים בלבד. באחריותו 5- המסמך, בשים לב כי תוקפו ל של נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות לבקש להאריך ההנחיות, או לחלופין לערוך מסמך חדש ועדכני. לסיום אציין כי ייפוי כוח מתמשך ומסמך הנחיות רפואיות מקדימות אלו שני מסמכים שונים ונפרדים, אשר אינם תלויים האחד בשני. ניתן לערוך הנחיות רפואיות מקדימות ללא ייפוי כוח מתמשך ולהיפך. רצוי ללמוד ולהבין לעומק את ההבחנה בין המסמכים, ולהתאים לצרכים האישיים של כל אדם. תכנון משפטי עתידי הינו בעל משמעות חשובה ומומלץ להיערך בהתאם. חושבים ירוק למען איכות הסביבה 2024 בינואר 25 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=