א-לה גוש - גיליון 708

מאותה חברה, הם לא רק שכניי ושותפיי, אלא גם ״אחיי לנשק״ - ממש. גם חלקי החברה הערבית שאינם משרתים ״שירות ביטחון״, ממלאים חלק חיוני בחוסן ובכושר העמידה של המדינה מול אויביה. מספיק לראות את שירותי הרפואה על כל רבדיה כדי להבין את זה. החרדים אינם אויביי. המדינה חייבת למצוא מקום גם להם. כל יהודי ימצא קשר משפחתי למישהו בציבור החרדי, גם אני. גם חלק מחבריי ו״אחיי לנשק״ מצאו לנכון לאמץ אורח חיים חרדי, ואני מכבד אותם ואת דרכם. אורחות חיינו שונים, ועלינו למצוא הסדר שיאפשר לחרדים לחיות לפי אמונתם ללא פגיעה במדינה, במרחב הציבורי, בביטחון ובערכי הדמוקרטיה. החלוקה והקרע בחברה הביאו לכך שנוצר קושי בשימוש במונח, אבל אני אשתמש בו בכל זאת : בחלוקה ימין/ שמאל, אני - שמאל! הימין הליברלי והערכי וכל כוחות ה״מרכז״ הם שותפים חיוניים לשיח ולפשרה. כל חיי אני פועל בשותפות אמיתית וכנה עם דתיים, ימנים, חרדים וכמובן גם ערבים מכל ה״קשת״ בחברה הערבית. ההקצנה והפילוג הפכו לאחרונה לאיום אסטראטגי. אני מנסה להיות חלק מהפתרון ומפשרה ועדיין - אני ״שמאל״. למען הסר ספק - אני קורא לעצור את החקיקה ולהגיע לפשרה בכל הנושאים השנויים במחלוקת - חוק הגיוס, הוועדה לבחירת שופטים, היועצים המשפטיים, שיטת החקיקה וה״התגברות״. הייתי בבית הנשיא וביקשתי מכבודו לנסות לפשר. לדעתי האישית, בהיעדר פשרה, חד וחלק - יש לעצור מיד את החקיקה! חרגתי ממנהגי והארכתי בדעותיי האישיות בנושאים ״פוליטיים״. אלו דעותיי האישיות ולאו דווקא דעות מאן דהוא מהציבור אותו אני מייצג בעניינים מוניציפאלים, מקומיים וקהילתיים. משגב מגוונת, כמו החברה הישראלית, ויש תושבים שמחזיקים בכל קשת הדעות. בדומה למועצות אזוריות ורשויות אחרות, הצלחנו במשגב, בהידברות, לגבש דרך מוסכמת. ערכי ״רוח משגב״ - שונות, שיתוף פעולה וסגירת פערים, וסדרי העדיפויות שקבעה מליאת המועצה לאחר שיתוף ציבור ממצה וארוך, כן מייצגים לדעתי את דעת רוב הציבור. ברור לחלוטין שעם בחירת מליאה חדשה, וככל שאני אבחר לקדנציה נוספת, ייעשה שוב הליך משתף ציבור רחב לעדכון התכנית האסטרטגית וחזון המועצה. בינתיים, אני משתף כל שבוע (יש אומרים ״באריכות״), את כל מי שמעוניין בכל מה שאני עושה כ״שליח ציבור״, במסגרת שליחותי כראש מועצה אזורית משגב. השבוע, חשפתי גם את עמדותיי האישיות לגבי דברים נוספים. נפגשתי השבוע עם פורום המועצה לביטחון לאומי (מל״ל). המל״ל מתכוון לגבש עמדה בעניין חיזוק ההתיישבות בגליל ובנגב. עמדה זו היא חשובה מאוד, ואני מאמין שהיא תסייע >> במאבק המתמשך להסרת החסמים לפיתוח יישובי משגב. עסקתי השבוע שוב ב״חידוד״ הנתונים לקראת המלצת וועדת המנכ׳לים לישיבת מועצת מקרקעי ישראל המתוכננת . אני מקווה שיוחלט על הקלה במחירי הקרקע 13/9 - ל למשתכנים חדשים ביישובי משגב. פתיחת שנת הלימודים תשפ׳ד מתקרבת, ואגף הנדסה, אגף החינוך ״כמרקחה״ בביצוע שיפוצים בבתי הספר וגני הילדים. כאן המקום להודות לוועדת כספים ולאגף כספים שהקצו משאבים רבים השנה לנושא זה, בעיקר ב״קמפוס״ משגב וביה׳ס התיכון ״קציר״, וכן לבי׳ס תיכון סלאמה. השתתפתי ביום אוריינטציה ו״רענון נוהלים״ לנהגים שעומדים לבצע השנה את הסעות ילדינו היקרים. השתתפתי בישיבת וועדת המשנה לתכנון ובנייה שעסקה בתכניות מקומיות, וכן בתיקוני תכנית מתאר חשובים בצורית. נפגשתי עם הנהלת המחוז והאיזור של משרד הבריאות לרגל פתיחת סניף ״טיפת חלב״ בערב נעיים. אחרי עשרות שנים של אלתורים בשירות החיוני לאמהות וילדים, סיימנו בניית מתקן ראוי ויפה, מברוק! 2023 בספטמבר 7 חושבים ירוק למען איכות הסביבה 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=