א-לה גוש - גיליון 708

כמובן שניצלתי את המפגש עם בכירי משרד הבריאות לקדם טיפול ורגולציה של מפגע הריח מזבל סככות פיטום, ולדרוש אסדרה של הנושא ובקרה של משרד הבריאות כמקובל ברפתות חלב. יחידת הסער המעולה שלנו ביצעה השבוע אימון חילוץ. המרכז הקהילתי ארגן ״שוק לילה״ מיוחד ומוצלח. נפגשתי עם נציגי הנהלת מצפה אבי״ב ומנהלים מהמועצה בעניין פיתוח אזור התעסוקה לטובת היישוב. היישוב נמצא בשלבים מתקדמים של רכישת הזכויות בשטח מהסוכנות היהודית, והמועצה עומדת לצד היישוב במהלך חשוב זה. הנהלת המועצה התכנסה השבוע לקראת ישיבת מליאה קרובה שתעסוק בפתיחת שנת הלימודים ובמערך ההיסעים. נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מערב נעיים, סלאמה, ראס אלעין, מעל׳צ, מצפה אבי"ב, מורשת, טל-אל, עצמון, שורשים, אשחר וגילון. בשבת קראנו את פרשת ״כי תצא״. בפרשה זו הכמות הגדולה ביותר של מצוות בכל פרשיות חמישה חומשי תורה. אפשר ללמוד על מלחמה, על ריסון היצר, על טהרת הנפש וטהרת הגוף, על מוסר ומגדר, על חקלאות, על יחס ״עובד-מעביד״, מצוות ״ציצית״ ועוד מצוות רבות. הרב יונתן זקס, בהתייחסו לפרשה, התעמק במצוות מניעת ״צער בעלי חיים״. הוא מסתמך על הרמב׳ם ומשווה לגישות לעניין צער בעלי חיים של הפילוסופים דקארט וקאנט. היום, אנו נוטים להקדיש מעט מדי תשומת לב לבעלי חיים שחייהם שזורים בחיינו. אני מאחל לכולנו שנזכה ללמוד להמנע מאכזריות כלפי בעלי חיים ולהטמיע גישה רחמנית ומוסרית בכל דפוסי התנהגותינו. שבוע טוב! 03092023 י"ז באלול תשפ"ג ילדות/ים, תלמידות/ים, נערות/ים יגיעו מידי יום 8,999 פעוטונים במשגב, 24- גנים, ו 65 , בתי ספר 16- לימודים ל 1,670 בשנת הלימודים תשפ״ד שמתחילה השבוע. עוד תלמידות ותלמידים תושבי משגב ילמדו במוסדות חינוך מחוץ למועצה. רכבי 134 מיניבוסים, ועוד 103 , אוטובוסים 64 כל בוקר אוספים הסעה נוספים (מוניות/ מוניות נגישות וכו׳) את התלמידים, ומסיעים אותם לבתי הספר. ה״מערך״ הופעל לראשונה השנה היום בבוקר. בפגישה שלי עם הנהגים, ציינתי שבשנת תשפ״ג אחוז התקלות והתלונות באשר לעמידת הרכבים והנהגים בתקני בטיחות ונורמות היה .0.1%- מההסעות, והשאיפה השנה היא ל 1%- קטן - פחות מ כמעט כל התלונות התקבלו בקווים שהפעילו נהגים חדשים ולא ותיקים. בהצלחה! השבוע נראה איך הכל פועל, ננתח ונלמד את הקשיים והאתגרים, ובהמשך נסיק במהירות מסקנות וניישם אותם הלכה למעשה. דורות 2 , שנה 40 חשוב לי לומר את הדברים הבאים. זה כבר שלמים שמועצה אזורית משגב מטפלת בבינוי ותחזוקה של בתי ספר וגני ילדים, שיבוצים והסעות. בכל תחילת שנה לומדים כולם את משך הזמן והמסלול הנדרש להגיע ולחזור מבית הספר, רואים את הכיתות ומתקני בתי הספר, ומתרגלים לזמני ההמתנה ונקודות החיכוך. כל שנה כמות כלי הרכב עולה, העומס בכבישים עולה, מספר התלמידים עולה, היישובים גדלים ומתווספים נקודות איסוף, כמו כן, מספר מוסדות החינוך שבהם לומדים תלמידי משגב עולה. הלוגיסטיקה מורכבת והעלויות גבוהות מאוד. סטיות מהמסלול והמתנות, החלפת רכב ואילוצים נוספים, מהתלמידים בתיכון 1/3- תמיד היו וכנראה שתמיד יהיו. כ (ואף ₪ 300-1,000 מהתלמידים ביסודי משלמים 1/4- וכ יותר) עבור הסעה לבית הספר. חלק מהתלמידים בוחרים להשתתף בפעילות אחרי בית הספר ולשוב הביתה בהסעה של המרכז הקהילתי, או בכוחות עצמם/ תחבורה ציבורית/ אופניים וכו׳. מידי שנה עולה בקשה להוסיף קווים/ כלי רכב כדי לקצר מסלול או זמן המתנה. מחלקת התחבורה והמועצה תמיד קשובים לבקשת הורים לסיוע בתשלום עבור הסעה שמתאימה יותר או נוחה יותר להם או לילדיהם. הנושא במיוחד מאתגר כשמדובר בילדים קטנים (א׳-ד׳). גם השנה, לאחר תקופת ״הרצה״, ייערכו שינויים והתאמות בשיתוף פעולה מלא עם בתי הספר, ההורים והיישובים. אמנם הקשיים רבו, אבל גם תודעת השירות, והכלים והנכונות חושבים ירוק למען איכות הסביבה 2023 בספטמבר 7 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=