א-לה כפר | עיתון כפר ורדים והסביבה | גיליון מספר 225 - ראש השנה תשע"ד 2013 - page 1

225
גיליון מספר
2013
ראש השנה תשע"ד
58
טוביה ארז
56
אייל כץ
20
סיון יחיאלי
12
תעזי
10
ניר שילה
72
ורדה
70-75
תרבות ותפתחו יומנים
62
ברברה אדלר
60
בן עמי מוסק
ʵ¼Â¾
À´Â ż¿Ã¹
Ä®²
¼¸¶´»È½
z
¼¸¶´¿¸Æ
z
É´·ÀÃ
z
¼¸ÇÈ°
¼¸±´À³ »º½ ¼¸Á´Ç¸¯» ǸÈÁ ·¸ÇÃÉ
הבריזה עלינו
חג שמח
ושנה טובה
ממשפחת
בלה מיה
לולה בר
±¡©ª ¨¢§°
¦ž§¢ ³ž©ž±³­
¦¢§œ°³§
¥™¢§±¤ ³ ™ ¢™©š
_
°Ÿ ™ž ©°³
_
°žž¢²
_
™žš¢
¡­©ž Ÿ› ®« ¨¢§°
ארוחת חג לכל טרנד
ללא בשר, במחירים סבירים וברוח התנ"ך. שלוש מסעדות מהאזור הכינו
ארוחת חג לפי נושא. פרויקט מיוחד, כולל מתכונים
טל שניצר 55-05
למתנדבים בכפר
חמישה מתוך מאות
המתנדבים בכפר מדברים
על זה
14
בחירות 3102
קצת חדשות ודעות
של אברום רותם, לידיה
גרינפלד וחיים מואיסיס
32-24
התחלה חלקה
מה צפוי לנו בשנת
הלימודים שהחלה השבוע
22
שנה טובה
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 80