א-לה כפר | עיתון כפר ורדים והסביבה | גיליון מספר 229 - דצמבר 2013 - page 48

מבצע חורף
%52 הנחה
מבצע חורף
%52 הנחה
1 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48