חדשות שהם - גיליון 285 - יוני 2024

לקראת יום העובד הסוציאלי הבינלאומי ערך צוות השירות הסוציאלי סקר עמדות בקרב 100 . העובדים בנושא זיקנה עובדים ענו על השאלה מהי זיקנה מהנשאלים הביעו 44% . עבורך 20% , עמדה שלילית כלפי זיקנה הביעו עמדה אמביוולנטית, כאשר המשפטים החלו חיוביים והפכו לשליליים ולהיפך, ולא יכלו להביע 30% , עמדה ברורה וחד משמעית מהנשאלים הביעו עמדה חיובית כלפי הזיקנה. בקבוצה הראשונה של המשיבים עלו מונחים כמו: מוות, מחלות, תלות, בדידות, חוסר אונים, איטיות, שחיקה, חוסר משמעות. בקבוצה השנייה עלו מונחים כמו חופש, תקווה, אושר, נחת, פנאי, משפחתיות, חוכמת חיים. לא ידעו מה לענות, חלקם 6% ענו משפטים כלליים, כמו: אני לא יודעת מהי זיקנה, כי לא הגעתי לשם, זיקנה זה רק מספר. תלוי איך יכול להרגיש 100 אתה מרגיש, בן צעיר וצעיר יכול להרגיש זקן, זיקנה היא העתיד של האוכלוסייה, זיקנה זה מצב פנימי. אם אתה מתלונן ולא עושה כלום, אתה זקן. אבל כל זמן שאתה פעיל, אתה לא זקן. בספרות ניתן למצוא לא מעט תיאוריות על זיקנה: גורסת, כי תיאוריית ההתנתקות הצטמצמות הרשת החברתית בגיל זיקנה מתרחשת בשל תהליכים הדדיים של ניתוק האדם מהחברה. החברה מצמצמת את קשריה עם הזקן, הן מבחינה חברתית והן מבחינה תעסוקתית, והזקן עצמו, עקב תהליכים פנימיים, מעדיף לצמצם קשרים ולהשקיע רק בקשרים החשובים לו. לפיה ככל תיאוריית הפעלתנות, שהאדם פעיל יותר לעת זיקנה, כך שביעות הרצון שלו מהחיים תהיה גבוהה יותר. לכן אדם זה ישאף לתפקד, להיות מקושר לחברה, להמשיך לעבוד, להתנדב ולהיות מעורב חברתית. ממנה עולה, תיאוריית ההמשכיות שעל מנת להזדקן בצורה משביעת רצון, האדם צריך להמשיך ולהתמיד באותם קווים אישיותיים ופסיכולוגיים ובאותה זהות שהוא רכש עוד מגיל צעיר. אנשים יחוו זיקנה מוצלחת יותר אם יצליחו לשמור על מאפיינים אישיותיים מרכזיים ומבנה פנימי קבוע, על כל התפקודים והפעילויות הנגזרים מהם. לקוחה מתחום תיאוריית התפקיד הסוציולוגיה. לפיה רוב הפעילות היומיומית היא משחק תפקידים, שבו האדם משחק את התפקיד שהוגדר לו (אימא, מנהל, מורה וכו'). לכל תפקיד יש מערכת משלו, שכוללת חוקים, זכויות, ציפיות, חובות ועוד, שהאדם צריך לעמוד בהם. מגיעה מתחום תיאוריית החליפין הרציונליזם הכלכלי. התיאוריה עוסקת באיזון בין המשאבים שיש לאדם ובין תלות וכוח, כגורמים הקובעים שביעות רצון. בזיקנה חלה התמעטות בכוחותיו ומשאביו של הזקן ומתגברת התלות שלו בחברה. עם זאת, הזקנים יכולים לשמור על הדדיות ביחסיהם עם החברה על ידי שימוש במשאבים, כמו כבוד, הערכה ופעילות התנדבותית. מוקד התיאוריה הוא אינטרס עצמי ומוטיבציה, רווח והפסד. עוסקת תיאוריית ניהול פחד בהשפעת תודעת המוות על החשיבה וההתנהגות האנושית. על פי תיאוריה זו קיים קונפליקט פסיכולוגי בסיסי בין הרצון לחיות לבין המודעות לכך שהמוות הוא בלתי נמנע. עקב מודעות זו בני אדם זקוקים למשמעות ולמבנים תרבותיים שייתנו להם טעם לחיים. לפיה תיאוריית ההזדקנות המוצלחת האדם צריך לעמוד בתנאים מסוימים על מנת לחוות הזדקנות מוצלחת. הגדרה של הזדקנות מוצלחת כוללת שלושה רכיבים: . סבירות נמוכה למחלות 1 ולמוגבלויות שקשורות למחלה. הכוונה היא לא רק להיעדרות או להימצאות של מחלות, אלא גם להימצאות, היעדרות או חומרת גורמי סיכון למחלות. . יכולת גבוהה לתפקוד קוגניטיבי 2 ופיזי. יכולות פיזיות וקוגניטיביות הן פוטנציאל לפעילות. הן אומרות לנו מה האדם יכול לעשות, לא מה הוא עושה. הזדקנות מוצלחת היא מעבר לפוטנציאל וכוללת פעילות. ACTIVE ENGAGMENT WITH .3 - שני המרכיבים הכי LIFE חשובים ומרכזיים הם יחסים בין אישיים ופעילויות פרודוקטיביות. • יחסים בין אישיים כוללים יחסים וקשר עם אחרים, החלפת מידע, תמיכה רגשית ועזרה ישירה. • פעילות פרודוקטיבית היא פעילות שיוצרת ערך חברתי, גם אם הוא לא הדדי. לדוגמה, אדם שדואג לבן משפחה עם מוגבלות או מתנדב, הוא אדם פרודוקטיבי, למרות שאינו מקבל תשלום עבור מה שהוא עושה. הזדקנות מוצלחת הינה הרבה יותר מהיעדרותן של מחלות ויותר משמירה על יכולת תפקודית גבוהה. שני רכיבים אלו חשובים להזדקנות מוצלחת, אך השילוב של שניהם, יחד עם עיסוק אקטיבי בחיים, מייצג את הקונספט של הזדקנות מוצלחת בדרך הטובה ביותר. להלן נתונים שנלקחו משנתון סטטיסטי (מאיירס ג'ויינט, ברוקדייל) ונתונים ממשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור: • תוחלת החיים בישראל היא מן הגבוהות בעולם ועומדת על שנה. בהתאם לכך העלייה 83 בשיעור הקשישים באוכלוסייה בישראל היא מהגבוהות בעולם. מנתה אוכלוסיית 2021 • בסוף שנת מיליון 1.162 הזקנים בישראל מכלל 12.3% איש, והיא מהווה האוכלוסייה. • מרבית הזקנים חיים בביתם, 20%- בקהילה בבריאות טובה. כ עדיין במעגל העבודה. • רמת ההשכלה הגבוהה של בני כיום גבוהה יותר מזו של בני +65 שנה. 20 מלפני +65 מרוצים מחייהם, +65 מבני 88% • דומה לאחוז המרוצים מחייהם .90% - בכלל האוכלוסייה הגרים לבד עולה עם +65 • אחוז בני הגיל. אלף איש מקבלים גמלת 220- • כ סיעוד בביתם. מהסקר עולה, כי אחוז גדול ) סבור שהזיקנה 64%( מהנשאלים אינה טובה ואינה חיובית ויש בה הרבה דברים שליליים. יתכן שריבוי העמדות השליליות נובע מהעובדה, שבעבודתנו אנו חשופים בעיקר לצדדים הקשים של הזיקנה, שכרוכה בחולי ובאובדן תפקודים והרבה פחות חשופים לזיקנה טובה. על מנת שהזיקנה תהיה מיטבית, עלינו לתכננה מבעוד מועד, לשמור על הבריאות, להתמיד בפעילות ספורטיבית וחברתית ולהיות מאושרים. בברכת בריאות טובה והזדקנות מוצלחת, צוות השירות הסוציאלי שירות סוציאלי - סקר עמדות בנושא זיקנה רבקה תירם היא הממונה החדשה על חופש המידע רבקה תירם, סגנית מנהלת משאבי אנוש, נבחרה באחרונה לממונה על חופש המידע והחליפה את אורלי רבין, מנהלת משרד קבלה ורשומות רפואיות, ששימשה בתפקיד בשש השנים האחרונות. בין תחומי אחריותה: • פרסום מידע המחויב על פי חוק, טיפול בבקשות למידע, קידום פעילות לגיבוש מדיניות של הפצת מידע, קביעת נהלים פנימיים ודרכי עבודה להנגשת המידע בארגון. • העלאת חומרים בנושא חופש המידע לאתר האינטרנט של המרכז, המחויבים בדין ווידוא עדכניות הנתונים באתר. • לממונה הסמכות לדרוש מעובדי המרכז כל מידע הנדרש לה לצורך מילוי תפקידה, למעט אם ישנה מניעה ביטחונית או בדין למסור מידע זה. מאחלים לרבקה הרבה הצלחה בתפקידה ומודים לאורלי רבין שמילאה את התפקיד במסירות ובמקצועיות.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=