א-לה כפר | עיתון כפר ורדים והסביבה | גיליון מספר 229 - דצמבר 2013 - page 10

10
גיליון 922 דצמבר 3102
|
|
אייל כץ
חברת הבנייה משה חדיף
מנצרת תבנה 201 דירות
בגבעת האורנים, וקבוצת
הרכישה "מעלות הירוקה"
תבנה 86 יחידות. כך עולה
מתוצאות המיכרז של מינהל
מקרקעי ישראל, שהסתיים
בסוף חודש נובמבר האחרון.
הנתון הבולט בתוצאות
המכרז הוא ההצעה הגבוהה
שהגישה עמותת "מעלות
הירוקה", קבוצת הרכישה
שמנהלים עו"ד טל אטיאס
ואסף סוחריאנו. הקבוצה
זכתה בקרקע הודות להצ
ק
עה של חמישה מיליון וחצי
שקלים. על המתחם לבניית
86 דירות הוגשו שתי הצעות
נוספות: האחת של 043,043
שקלים והצעה נוספת בסך
084,42 שקלים.
גם על המתחם השני, לב
ק
ניית 201 דירות, הוגשו
שלוש הצעות. במיכרז זכתה
כאמור חברת הבנייה "משה
חדיף בניין והשקעות בע"מ"
עם הצעה של 777,795 אלף
שקלים. ההצעות הנוספות
שהוגשו היו בגובה 015,015
שקלים ו-276,3 שקלים.
המיכרזים הסתיימו לאחר
שבמיכרז הקודם לבניית
אותן 071 דירות לא הוגשו
כלל הצעות, מן הסתם בשל
מחיר מינימום גבוה שבי
ק
קש המינהל, כ-11 מיליון
שקלים. בסיבוב האחרון לא
נקבע מחיר מינימום. על
פי חוק שבס יכולים היזמים
להגיש בקשה להגדלת מספר
חדשות
הדירות ב-%02, והוועדה
המקומית יכולה לאשר זאת.
שר הפנים גדעון סער מוביל
בימים אלה מהלך שיאפשר
ס
הגדלה של עד 03 אחוז במ
פר הדירות.
"מתחם יוקרתי"
אנשי נדל"ן הפועלים בא
ק
זור טענו השבוע כי ההצ
ק
עה שהגישה עמותת מעלות
הירוקה גבוהה באופן קיצוני.
"זו הצעה ממש לא סבי
ק
רה, שקשה לי מאוד להבין
אותה", אמר אחד מהם. "הע
ק
רכת השמאות למתחם הייתה
בגובה 4.1 מיליון שקלים,
ומעולם לא נתקלתי בהצעה
שגבוהה כמעט פי ארבעה
ממחיר השומא".
עו"ד טל אטיאס לא מתרגש
מהביקורת: "אותנו לא מע
ק
ניין מה היו ההצעות האחרות
וגם את אנשי הקבוצה שלנו
זה לא מעניין. יש לנו תחשיב
מסודר, אנחנו יודעים בדיוק
מה יהיו העלויות של כל
דבר בפרויקט ומה תהיה הע
ק
לות הכוללת שלו. הרוכשים
יקבלו מוצר מוגמר במחיר
שסוכם".
בכל זאת, הזוכה במיכרז
המקביל יבנה יותר דירות
והציע קצת יותר מעשירית
מההצעה שלכם.
"מדובר בקרקע פחות אט
ק
רקטיבית. המתחם בו זכינו
הוא הרבה יותר יוקרתי. הוא
נמצא בסמוך לכפר ורדים,
ממש מרחק הליכה. זה לגור
בכפר ורדים עם עלויות של
מעלות. המתחם שוכן במ
ק
קום גבוה, על מדרון הצופה
לדרום מערב, עם נוף לכפר
ורדים ולים. הביקוש לאזור
הזה היה אדיר".
כמה אדיר?
"86 הדירות נמכרו. רבים
מהרוכשים מגיעים מכפר ור
ק
דים ואחרים מגיעים מיישובי
הסביבה ומאזור המרכז. יש
גם כאלה שקנו בתים לה
ק
שקעה. בכוונתנו לבקש את
התוספת של 02 ואף 03 אחוז,
ואני משוכנע שנשווק שם כל
דירה שיאשרו לנו".
הגדלת מספר הדירות רק
תגדיל את הצפיפות, שגם
ככה היא די גבוהה.
"ממש לא. מדובר בתוספת
של קומה לגובה, ובכל הב
ק
ניינים יש מעלית".
כמה עולה אצלכם דירת
ארבעה חדרים?
"007 אלף שקלים לכל אלו
שרכשו במסגרת הקבוצה. מי
שירכוש דירות מאלו שית
ק
ווספו לפרויקט, ישלם כ-057
אלף שקלים. הפרויקט כולל
גם 41 פנטהאוזים, דירות
גן ויחידות מאוד יוקרתיות.
למשל, פנטהאוז של שישה
חדרים ומרפסות בשטח של
י
-כ 031 מ"ר, שמחירו 1.1 מ
ליון שקלים".
ולמרות הכל, אני חייב לח
־
זור להצעה הגבוהה שלכם.
יכולתם לחסוך יותר מח
־
מישה מיליון שקלים, ועדיין
לזכות בהפרש גדול.
"האחרים לא ידעו להעריך
את שווי הקרקע. מה שחשוב
זה שאנחנו יודעים כמה יעלה
הפרויקט, והמחיר שהוצע
הצעת הענק
של עמותת מעלות הירוקה
קבוצת הרכישה של עו"ד טל אטיאס ואסף סוחריאנו זכתה בקרקע
לבניית 86 דירות בסמוך לכפר ורדים בזכות הצעה של 5.5 מיליון שקלים.
ההצעה השנייה באותו מיכרז עמדה על 043 אלף שקלים. במיכרז מקביל,
לבניית 201 יחידות דיור, זכה קבלן מנצרת בזכות הצעה של פחות מ-006
אלף שקלים. עו"ד אטיאס: "האחרים לא ידעו להעריך את שווי הקרקע"
הגוף
הזוכה
מספר
דירות
ההצעה
הזוכה (בש"ח)
ההצעה
שהגיעה שנייה
עלות ממוצעת
לדירה (בש"ח)
משה חדיף
102
597,777
510,510
5,860
מעלות הירוקה
68
5,500,000
340,340
80,880
ההצעות הזוכות, השוואה
יש זוכים במיכרזי הבנייה בגבעת האורנים
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,48