א-לה כפר | עיתון כפר ורדים והסביבה | גיליון מספר 229 - דצמבר 2013 - page 5

5
גיליון 922 דצמבר 3102
|
|
דישע פֿאַנטאַזיע
ִ
יי
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,48