א-לה כפר | עיתון כפר ורדים והסביבה | גיליון מספר 229 - דצמבר 2013 - page 3

3
גיליון 922 דצמבר 3102
|
|
וילה מרווחת ומוארת
006/042, 6 חד’ (ל-4 חד’
צמודים שירותים ומרפסת),
גינה, חניה גדולה וסגורה
עם כניסה ישירה לבית.
בכפר ורדים -לוטם
וילה מוארת מרווחת
ופונקציונאלית הפונה לנוף
פ.
+'
מקסים, 5 חד
משפחה, 081 מ"ר,
מרפסת, חצר וחנייה.
בשלב ב’
בכפר ורדים-
להשכרה
וילה מוארת ומיוחדת
ממ”ד, 046/082,
+’
9 חד
אפשרות ליח”ד וצימר,
חצר מקסימה,
חנייה ונוף מרהיב.
בכפר ורדים-ארבל
במרכז הכפר וילה מוארת
מפנקת ומטופחת,
5.5 חד’, 036/091,
חצר מקסימה, סאונה,
ג’קוזי ובריכה, בוסתן
ונוף מקסים.
בכפר ורדים-שניר
במפלס אחד וילה
פונקציונאלית מוארת
ומרווחת הגובלת בשטח
ירוק ופונה לנוף מקסים, 5
פ. משפחה, יח”ד 5.2
+’
חד
חד’, חנייה, כניסה ישירה
ממפלס הכביש.
בכפר ורדים - הדס
במפלס אחד ברח’ ללא
מוצא, וילה פונקציונאלית
ומסודרת, 5 חד’, 003/421,
חצר, חנייה ונוף.
בכפר ורדים -שונית
054-4735949
תיווך בכפר
ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים
רחל רובין
ללקוחותנו דרושים נכסים בכפר ורדים
וילה עם כניסה ישירה
ממפלס הכביש, מוארת
ומשופצת, 5 חד’, 033/802,
2 סויטות
+
סויטת הורים
ילדים, מע’ סולארית
מניבה, חנייה סגורה וגינה.
כפר ורדים-גל
במרכז הכפר, ברח’ ללא
מוצא, וילה פינתית ומוארת
במפלס אחד ובנוסף
מעטפת של 08 מ”ר לקומה
שנייה, חצר וחנייה.
בשלב א’
גפן
בכפר ורדים-
בשלב א’ וילה מוארת
+’
ומטופחת, 6 חד
פ. משפחה, 008/532,
חנייה מקורה, חצר עם
חורש טבעי ונוף.
בכפר ורדים-בשניר
במרכז הכפר וילה מרווחת
ומוארת הגובלת בחורש,
מקלט,
+'
625/051, 5.4 חד
מחסן, חנייה ונוף מקסים.
כפר ורדים - מורן
במרכז הכפר וילה
מרווחת, מוארת ומשופצת,
+’
035/042, 5 חד
יח”ד במפלס
+
פ. משפחה
הכביש, מרפסות גדולות,
חנייה וגינה מקסימה.
בכפר ורדים-מורן
ברח’ ללא מוצא וילה
במפלס אחד, כניסה
ממפלס הכביש, 543/521,
4 חד’, מחסן, חנייה וגינה
מקסימה.
בכפר ורדים- גל
להשכרה
ברחוב ללא מוצא וילה
במפלס אחד פונקציונאלית
מושקעת ומוארת מאוד,
076/002, 5 חד', חנייה
מקורה ונוף מרהיב
כפר ורדים-כזיב
ברח' ללא מוצא,
וילה פונקציונאלית,
מרווחת מאוד, 869/232,
פ.משפחה, מקלט,
+'
7 חד
מחסנים, חצר גדולה
ומקסימה עם ג'קוזי וחנייה.
רותם-שלב א'
בכפר ורדים-
במפלס אחד וילה גלילית
קסומה ומיוחדת, 007/052,
יח"ד 3 חד', חניה
+'
5 חד
ונוף מקסים.
כפר ורדים-שלב ב’
נמכר
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2,48